Wat wij doen

Incasso
In de meeste gevallen waarbij Van Roon, Saly & Partners wordt in geschakeld is sprake van geldproblemen. Rekeningen die niet betaald worden. Bewust of onbewust, gewild of ongewild. Terecht (of onterecht). Wij komen in actie. Dat gebeurt uit naam van de opdrachtgever. Of dat terecht is, wordt uiteindelijk door de rechter bepaald. Wij zullen altijd proberen te bemiddelen om ook zonder de tussenkomst van de rechter tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Dit spaart iedereen geld en tijd.

Aanmaningen
Onze werkzaamheden vangen aan met een bevestiging aan de opdrachtgever en een eerste verzoek tot betaling aan de schuldenaar. In deze fase zijn de kosten beperkt en wij verzoeken de schuldenaar om een reactie. Met een deugdelijke onderbouwing kan de schuldenaar een betalingsregeling treffen en/of hij kan aangeven waarom hij niet wil en/of kan betalen.

Bij het uitblijven van een reactie en/of betalingen worden er meer aanmaningen verzonden en worden de kosten hoger. Van onze kant zullen wij ook proberen de schuldenaar telefonisch te spreken te krijgen.

Naar de rechter
Als het schrijven van brieven niet tot een oplossing of betaling leidt, zal de volgende stap gemaakt worden door de zaak aan de rechter voor te leggen. De rechter beoordeelt of een vordering wel of niet terecht is. Tot een bedrag van € 25.000, – doen wij die procedure zelf. Wij maken de oproeping (de dagvaarding), waarin de vordering van de wederpartij uit een wordt gezet en onderbouwt wordt met facturen en brieven. Ook een eventueel verweer van de schuldenaar wordt daarin besproken. Er wordt een datum voor behandeling (zittingsdatum) vastgesteld. Deze oproeping wordt door een van onze deurwaarders uitgereikt aan de schuldenaar (of wederpartij). Vóór de zitting kan de schuldenaar alsnog betalen. Hij kan aan de hand van de oproeping ook bij de rechter verweer voeren tegen de vordering. In de oproeping staat in het kort beschreven hoe een en ander in zijn werk gaat. Aan de hand van het gevoerde verweer beslist de rechter in een uitspraak (vonnis). Voert de schuldenaar geen verweer, dan gaat de rechter er van uit dat de vordering terecht is en wijst vonnis. In het vonnis wordt omschreven wat de schuldenaar moet betalen. Het vonnis is tevens een machtiging om betaling af te dwingen middels beslaglegging.

Tenuitvoerlegging van het vonnis
Het vonnis (of dwangbevel) moet door een gerechtsdeurwaarder aan de veroordeelde ter kennis worden gebracht (betekend) met bevel om binnen 2 dagen aan het vonnis te voldoen. Na de betekening gaan ook de termijnen van verzet en beroep tegen het vonnis lopen. Eerst na het bevel van betaling kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd door beslaglegging. Deze taken zijn door de overheid exclusief en uitsluitend aan de gerechtsdeurwaarder toegewezen. Zo kunnen we beslag leggen op loon of uitkering, waarbij rekening gehouden wordt met uw beslagvrije voet en periodiek een gedeelte van de vordering wordt ingehouden. Tevens kan beslag gelegd worden op bezittingen zoals de inboedel of de woning. Na de openbare verkoop (executieverkoop) daarvan komt de opbrengst aan de schuldeisers ten goede. In geval van een huurschuld kan er ook ontruiming van een woning of bedrijfsruimte volgen.

Kosten
In principe zullen alle kosten verhaald worden op de schuldenaar. Voor alle ambtelijke werkzaamheden geldt daarbij een wettelijk vastgelegd tarief. Het kan echter voorkomen dat geen verhaal gehaald kan worden, bijvoorbeeld bij een faillissement. In dat geval zullen alle gemaakte kosten bij de opdrachtgever terecht komen.