Over Ons

Lokale marktkennis en ervaring  

Sinds 1986 is Van Roon, Saly & Partners actief als gerechtsdeurwaarderskantoor op de markt van incasso- en ambtelijke dienstverlening. Haar ambtelijk werkgebied concentreert zich op de stad Amsterdam en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Voor grote landelijke opdrachten werken wij samen met meerdere onafhankelijke collega-gerechtsdeurwaarderskantoren, waaronder collega’s uit de Deurwaarders Samenwerking Nederland (DSN). Wij zijn aandeelhouder van op ons kantoor te Amsterdam gevestigde DSN.  Gezien de ervaring van 29 jaar kent het kantoor haar doelgroep van opdrachtgevers en schuldenaren goed.

Waarborgen richting schuldenaren en opdrachtgevers

Waarborgen voor schuldenaren en opdrachtgevers ontstaan door in de dagelijkse praktijk actief te zijn en te blijven met de doelstelling, missie en visie van de onderneming:  De doelstelling is het vormen en behouden van een regionaal opererende deurwaarderspraktijk, met nadruk op de ambtelijke werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. De missie is het realiseren van de hier boven omschreven doelstelling door: het respecteren van de wet- en regelgeving en gangbare normen van fatsoen; (ethiek) het zoeken naar en behouden van een onafhankelijke positie; (onafhankelijkheid) het blijvend respectvol omgaan met zowel de opdrachtgevers, de schuldenaren en derden met wie de onderneming in aanraking komt; (respect) in handelen en uitingen in zowel woord en geschrift uitdragen van de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder; (bewustzijn) De visie is dat missie en doel alleen kunnen slagen, indien de onderneming voldoet aan de volgende begrippen, gedragen door een ieder binnen de onderneming:

maatschappelijke betrokkenheid;
educatie;
innovatie;
‘afspraak is afspraak’.
transparantie.

Een andere kijk op incasso – de dagelijkse praktijk

Hoe breng je de hierboven genoemde formele principes nu in de dagelijkse praktijk? Van Roon, Saly & Partners heeft een andere kijk op incasso. Wij geloven namelijk in een persoonlijke benadering en proberen nooit het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Ook al is er sprake van een opdrachtgever, in de uitoefening van zijn vak dient een gerechtsdeurwaarder onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Een gerechtsdeurwaarder wordt door de Nederlandse Staat, de Koning, als openbaar ambtenaar benoemd. Dat schept verplichtingen.