Een betalingsregeling treffen

Het kan zijn dat u niet in staat bent het verschuldigde bedrag in één keer te voldoen.
Wij bieden u de mogelijkheid om het bedrag in termijnen te voldoen.

  • Ik zend bijgaand het door mij ingevulde en ondertekende inkomsten/uitgavenformulier alsmede:
  • Sleep bestanden hierheen of
    Salaris- of uitkeringsspecificatie en andere bescheiden

De Europese procedure voor geringe vorderingen is een schriftelijke procedure voor grensoverschrijdende geldvorderingen (maximaal 2.000 euro) die worden ingeleid met een standaardvorderingsformulier. De verweerder kan binnen 30 dagen antwoorden, waar nodig vergezeld van bewijsmiddelen. Onder voorwaarden kan een mondelinge behandeling worden gehouden. Het gerecht beslist op de vordering binnen 30 dagen na het antwoord van verweerder.

Bron: www.recht.nl